Macular Disease Foundation Australia logo

    Vietnamese: Reducing the risk of diabetic eye disease

    Bệnh tiểu đường và mắt của quý vị

    Tiểu đường là một bệnh mạn tính, phức tạp, có đặc trưng là lượng glucose (đường) trong máu cao. Theo thời gian, bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể bao gồm cả mắt của quý vị do những thay đổi đối với mạch máu và nguồn cung cấp máu.

    Loading...