Macular Disease Foundation Australia logo

  Vietnamese

  Macular Disease Foundation Australia 

  Macular Disease Foundation Australia (Hội Hỗ trợ Bệnh Thoái hóa Hoàng điểm tại Úc) quyết tâm giảm thiểu tỉ lệ và tác động của bệnh hoàng điểm tại Úc, thông qua các chương trình giáo dục và nhận thức, nghiên cứu, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ và đại diện vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng những người mang bệnh thoái hóa hoàng điểm.

  Hội là một tổ chức từ thiện toàn quốc và cung ứng thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ việc ngăn ngừa, phát hiện sớm, chữa trị và phục hồi. Hội là tiếng nói của cộng đồng những người mang bệnh thoái hóa hoàng điểm, giúp tạo dựng các cộng đồng lành mạnh qua việc phát triển chính sách công cộng hữu hiệu, căn bản kiến thức vững chắc và các mối quan hệ và đối tác vững mạnh.

  Macular Disease Foundation Australia có thông tin đã dịch sang tiếng Việt về bệnh thoái hóa hoàng điểm và bệnh mắt do tiểu đường.

  Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị hãy gọi đến Đường dây giúp đỡ miễn phí của chúng tôi để nhận được thông tin và hướng dẫn về các dịch vụ hiện có nhằm trợ giúp những người mang bệnh thoái hóa hoàng điểm.

  Có thể dùng dịch vụ thông dịch để gọi đến Đường dây giúp đỡ này. Để liên lạc Đường dây giúp đỡ (Helpline), hãy gọi số miễn phí 1800 111 709.

  Thoái hóa Hoàng điểm  

  Thoái hóa hoàng điểm là tên gọi dùng để chỉ một nhóm bệnh thoái hóa võng mạc tuy không gây đau nhức nhưng gây ra mất mát/suy giảm dần thị lực trung tâm, ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy chi tiết tinh vi, lái xe, đọc và nhận ra các khuôn mặt.  

  Thoái hóa hoàng điểm là nguyên nhân hàng đầu gây ra mù lòa và mất mát thị giác trầm trọng tại Úc và chủ yếu là ảnh hưởng đến những người cao niên tại Úc.  

  Mặc dù không có cách chữa lành bệnh thoái hóa hoàng điểm, có các phương thức chữa trị có thể giúp chậm dần sự tiến triển của bệnh, tùy theo giai đoạn và loại bệnh. Bệnh được phát hiện càng sớm thì quý vị có thể giữ được thị lực càng nhiều.  

  Hãy tìm hiểu về bệnh thoái hóa hoàng điểm, các triệu chứng, cách thức để giảm nguy cơ, dinh dưỡng và các thuốc bổ sung, các chữa trị có sẵn và việc quản chế sự mất mát/suy giảm thị giác.

  Download

  Vietnamese AMD booklet cover

  Bệnh Võng mạc do Tiểu đường

  Tất cả những người bị bệnh tiểu đường đều có nguy cơ bị bệnh võng mạc do tiểu đường – là bệnh mắt phổ biến nhất và trầm trọng nhất gây ra do tiểu đường và là nguyên nhân hàng đầu gây ra mù lòa nơi những người dân Úc trong độ tuổi làm việc.  

  Sống với bệnh võng mạc do tiểu đường và tác động tiềm ẩn của bệnh đối với thị lực có thể là điều thử thách. Tuy nhiên hầu hết những người bị võng mạc do tiểu đường sẽ giữ được hầu hết hoặc tất cả thị lực, miễn là bệnh được chẩn đoán sớm và có sự thực hiện tất cả các bước nhằm để quản chế bệnh.

  Hãy tìm hiểu về bệnh võng mạc do tiểu đường, các triệu chứng, cách thức để giảm nguy cơ của quý vị, các biện pháp về lối sống, các chữa trị có sẵn và quản chế việc mất mát thị lực.

  Download

  Vietnamese diabetic eye disease booklet

  Loading...