Macular Disease Foundation Australia logo

  Vietnamese: Diabetic eye disease booklet

  Image of a man in a chair reading a newspaper

  Bệnh Võng mạc do Tiểu đường

  Tất cả những người bị bệnh tiểu đường đều có nguy cơ bị bệnh võng mạc do tiểu đường – là bệnh mắt phổ biến nhất và trầm trọng nhất gây ra do tiểu đường và là nguyên nhân hàng đầu gây ra mù lòa nơi những người dân Úc trong độ tuổi làm việc.

  Sống với bệnh võng mạc do tiểu đường và tác động tiềm ẩn của bệnh đối với thị lực có thể là điều thử thách. Tuy nhiên hầu hết những người bị võng mạc do tiểu đường sẽ giữ được hầu hết hoặc tất cả thị lực, miễn là bệnh được chẩn đoán sớm và có sự thực hiện tất cả các bước nhằm để quản chế bệnh.

  Loading...