Macular Disease Foundation Australia logo

    Vietnamese: Age-related macular degeneration trifold brochure

    AMD là gì 

    AMD là bệnh mạn tính và không gây đau về hoàng điểm, một bộ phận của võng mạc chịu trách nhiệm về khả năng nhìn chi tiết của thị lực trung tâm. Khi AMD tiến triển, bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng đọc, lái xe và nhận diện khuôn mặt của quý vị. Bệnh này không dẫn đến tình trạng mất thị lực hoàn toàn hoặc mù lòa, vì tầm nhìn ngoại vi (ngoài rìa) của quý vị không bị ảnh hưởng.

    Loading...