Macular Disease Foundation Australia logo

    Vietnamese: Age-related macular degeneration booklet

    THOÁI HÓA HOÀNG ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN TUỔI TÁC  

    Dấu hiệu đầu tiên của AMD bắt đầu khi tế bào võng mạc không loại bỏ hiệu quả chất thải từ võng mạc. Những chất thải này, được gọi là drusen, tích tụ dưới trung tâm của võng mạc (hoàng điểm).
    AMD được phân thành ba giai đoạn: AMD giai đoạn đầu, giữa và cuối.

    Loading...